GTK Boxer

Po zakończeniu Zimnej Wojny część państw europejskich, wchodzących w skład NATO (North Atlantic Treaty Organization), postanowiło…

Pin It on Pinterest