Bojowy Wóz Piechoty Lynx

Po zakończeniu Zimnej Wojny w zjednoczonej już Republice Federalnej Niemiec, pomimo szeroko pojętej demilitaryzacji armii niemieckiej,…

GTK Boxer

Po zakończeniu Zimnej Wojny część państw europejskich, wchodzących w skład NATO (North Atlantic Treaty Organization), postanowiło…

Pin It on Pinterest