BWP “Borsuk”

Po rozpadzie Układu Warszawskiego, decydenci w polskich siłach zbrojnych zdali sobie sprawę z malejącej wartości bojowej…

Pin It on Pinterest